Instac

Home / Multimedia

Preparat PantaTec Ultimate w firmie Instac

Firma INSTAC stosuje regularnie PantaTec Ultimate od listopada 2013 roku. Przedsiębiorstwo INSTAC to ceniony producent stałych i półstałych urządzeń gaśniczych. Firma oferuje zaawansowany system ochrony przeciwpożarowej [HI-FOG®] oraz instalacje tryskaczowe . INSTAC wykazuje najwyższą troskę o klienta poczynając od projektowania aż po serwis urządzeń w oparciu o najwyższe światowe standardy.
Jednym z przedmiotów pracy firmy jest prefabrykacja rurociągów, na którą składa się szereg procesów, m.in. : docinanie rur na wymiar, rowkowanie lub gwintowanie rur, wiercenie otworów w rurach pod króćce nakładkowe czy spawanie króćców.
W trakcie wszystkich etapów produkcji stosowane są substancje, które mają za zadanie ułatwić proces obróbki mechanicznej oraz chronić przed nadmierną eksploatacją urządzeń obróbczych. Stosowane substancje technologiczne często pozostawiają ślady tłustych zanieczyszczeń. Mimo, że rury były poddawane procesowi obróbki strumieniowo-ściernej, to i tak zanieczyszczenia w postaci pozostałości różnych chłodziw, emulsji czy też substancji antyodpryskowych pozostawały na elementach. Tłuste zabrudzenia powodowały zanieczyszczenia śrutu oraz spadek efektywności układu separacji, ponieważ tłuste cząsteczki przyklejały się do wkładów filtracyjnych. Elementy niedokładnie wyczyszczone nie mogły trafić na malarnie ze względów jakościowych, dlatego firma poszukiwała ekonomicznej alternatywy rozwiązania problemu. Sposobem na dokładne oczyszczenie elementów, bez stosowania dodatkowych zabiegów okazała się nowa technologia PantaTec Ultimate.
Przed pierwszym zasypem instalacji preparatem Pani Kierownik Kontroli Jakości ustaliła stopień zabrudzenia za pomocą inżynierskiego testu wody, który wykazał, iż ścierniwo jest w znacznej mierze zanieczyszczone przez tłuszcze. Zaszczepienie instalacji poprzez pierwsze dodanie dodatku oraz regularne stosowanie PT w trakcie pracy spowodowało oczyszczenie ścierniwa. Stan śrutu był regularnie kontrolowany przez Dział Kontroli Jakości.
PantaTec spowodował również oczyszczenia wkładów filtracyjnych, a co za tym idzie usprawnił pracę układu separacji. Od momentu zastosowania preparatu nie było potrzeby dodatkowego „doczyszczania” produktów, a elementy idealnie wyczyszczone trafiały na malarnię.