Konspol

Home / Multimedia

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy w Gliwicach - Pantatec

Użytkownikiem preparatu od momentu pojawienia się PantaTec Ultimate na polskim rynku jest Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy w Gliwicach. Firma zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości konstrukcji spawanych na potrzeby renomowanych firm światowych z branży maszyn budowlanych, energetyki, górnictwa i innych.
W procesach produkcyjnych są używane różne substancje technologiczne, takie jak chłodziwa, które mają ułatwić proces obróbki mechanicznej czy też substancje antyodpryskowe stosowane w procesie spawania. Związki te powodują zatłuszczenie powierzchni. Sama obróbka strumieniowo-ścierna powtarzana wielokrotnie bez użycia środka wspomagającego, jakim jest PantaTec Ultimate jest niewystarczająca, ponieważ śrutowanie wykonywane jest zatłuszczonym czynnikiem. Jednym ze sposobów pozbycia się tłuszczu jest używanie PantaTec Ultimate lub rozpuszczalnika. Jednak stosowanie rozpuszczalników jest kosztowne, sam proces jest nieprzyjazny dla środowiska oraz wydłuża czas cyklu produkcyjnego.

Zakład Konstrukcji Spawanych w Gliwicach postanowił przetestować nową technologię w procesie śrutowania. Firma zaczęła stosować PantaTec Ultimate w trosce o lepszą jakość oferowanych przez siebie konstrukcji. Zanim rozpoczęliśmy stosowanie PantaTec przeprowadziliśmy inżynierski test sprawdzający stopień zanieczyszczenia śrutu za pomocą testu wody. Czas przesiąkania wody na śrucie przed zastosowaniem preparatu trwał około 20 minut. Po trzech dniach stosowania PantaTec Ultimate czas ten skrócił się do 5 minut, co świadczy o poprawie jakości ścierniwa pod względem zatłuszczenia.
Zakład Konstrukcji Spawanych w Gliwicach stosując PantaTec zwiększył niezawodność procesu czyszczenia. Ponadto po zastosowaniu PantaTec Ultimate stopień przygotowania powierzchni był w pełni akceptowalny zarówno przez firmę jak i kontrahentów. Jedną z ważniejszych zalet PantaTec Ultimate jest dobra jakość powierzchni spawanych elementów.